Valitse sivu

Miten symmetria voidaan palauttaa?

  • Kaikki kolme palautusliikettä tehdään selinmakuulla peräkkäin.

1. Suoliluiden keskinäisen symmetrian palauttaminen. (Anteriorinen rotaatio tai upslip)

Kuvattu palautusliike toimii sekä eteen kiertyneen että yläasentoon lukkiintuneen suoliluun symmetrian palauttamisessa. Selinmakuulla vedetään suoraa jalkaa päähän päin ilman nykäystä, kunnes täysi voima on saavutettu. Sen jälkeen ponnistuksen voi lopettaa. Sama liike toistetaan vuorotellen kummallekin puolelle yhteensä kuusi kertaa. Kyseessä on nelikulmaisen lannelihaksen, musculus quadratus lumborumin jännittäminen täydellä voimalla. Se sijaitsee alimman kylkiluun ja suoliluun harjanteen välillä ja sen vuorotellen tapahtuva aktivointi vapauttaa eteen kiertyneen tai ylös luiskahtaneen suoliluun sen lukkotilasta.

 1. Suoliluiden keskinäisen symmetrian palauttaminen

 

2. Ristiluun kiertymä (Sacrumin torsio)

Kuvattu palautusliike toimii sekä eteen kiertyneen että yläasentoon Palautusliike tehdään myös selinmakuulla. Toisen jalan pohjetta painetaan polvi suorana alustaa vastaan täyteen voimaan saakka. Heti maksimivoiman saavuttamisen jälkeen painaminen lopetetaan ja sama liike tehdään toiselle puolella. Painalluksia toistetaan aina puolta vaihtaen yhteensä kuudesti. Kyse on ison pakaralihaksen, musculus gluteus maximuksen aktivoimisesta. Se kiinnittyy osaltaan ristiluun ulkoreunaan ja sen vuorottainen maksimaalinen aktivointi oikaisee ristiluun torsion.

 2. Ristiluun kiertymä

3. Leventynyt tai kaventunut lantion puolisko (Outflare tai inflare)  

Leventynyt tai kaventunut lantion puolisko – inflare/outflare – on ensi käynnille tulevista potilaista alle puolella. Palautusliike tehdään selällään, polvet suorina, jalat erillään. Jalkateriä käännetään yhtaikaa toisiaan vastaan sisään päin täydellä

voimalla maksimaaliseen sisäkiertoon ja sen jälkeen maksimaaliseen ulkokiertoon samoin täydellä voimalla. Liike toistetaan vuorotellen ulos ja sisään kääntäen kolme kertaa. Kyse on pakaroissa sijaitsevien lonkan sisä- ja uloskiertäjälihasten maksimaalisesta aktivoinnista, joiden voimasta lantiorenkaan sivusuuntainen epäsymmetria on korjattavissa.

 3. Leventynyt tai kaventunut lantion puolisko

 

Kaikki palautusliikkeet suoritetaan hallitusti ilman äkkiliikkeitä ääriasentoon saakka ja peräkkäin.

Mitä symmetrian palauttamiseen liittyy?

Uusimistaipumus

On ilmeistä, että kaikkiin kolmeen lukkotilaan liittyy SI-nivelen nivelsiteiden mahdollista löystymistä. Tämän takia virheasentojen uusimistaipumus on suuri. Aluksi edellä kuvattuja palautusliikkeitä on hyvä tehdä varmuuden vuoksi päivittäin ainakin viikon ajan. Sen jälkeen liikkeitä voi harventaa.  Uusimisen takia on oleellista, että hoidettava oppii itse tekemään palautukset ja myös tunnistamaan vinouden. Useimmiten vinouden pystyy myös erottamaan peilikuvasta hartioiden tasoa vertaamalla. Koska yllä kuvatun kolmen eri epäsymmetrian erottaminen toisistaan on vaikeaa, on yksinkertaisinta tehdä kaikki kolme palautusliikettä selinmakuulla peräkkäin. Turhasta palautusliikkeen tekemisestä ei ole haittaa.

Uusimisen varominen

Epäsymmetrian uusimista ei ole syytä ryhtyä varomaan. Vaikka jotkut liikkeet kuten nostamiseen liittyvä kumarrus ja kierto voivat aiheuttaa vinouden uusimisen, ei ole mielekästä rajoittaa liikkumista, koska symmetrian voi itse palauttaa.

Lihasenergiatekniikka

On hyvä korostaa sitä, että lukkiintuneen SI-nivelen vapauttamiseen omalla lihasvoimalla tarvitaan täysi voima. Liikkeen muuttuessa rutiininomaiseksi voima helposti heikkenee ja palautusliike ei sen takia toimikaan. Kaikkiin kolmeen lukkotilaan pätee sama havainto, että ne ovat joko ääriasennossa lukkotilassa tai sitten neutraalissa keskiasennossa. Osittaista asennon palautumisia en ole havainnut muuta kuin siinä mielessä, että joku kolmesta vinoudesta voi jäädä palautumatta.  Palautumiseen ei liity yleensä aistimuksia. Symmetrian palauttamisen vaikutukset eivät aina ole välittömiä vaan tarvitaan aikaa toipumiseen ja kehon tottumiseen takaisin normaalitilaan. Asentotunnolta vie aikaa tottua muutokseen.

Palautusliikkeiden toimivuus

Käytännössä nämä symmetrian palautusliikkeet ovat osoittautuneet toimintavarmoiksi. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa vinous uusii palauttamisen jälkeen välittömästi pystyyn noustessa tai kyykistyessä. Tämä voi johtua yksittäisen nikaman kiertyneestä asennosta eli fasettilukosta Selkäranka on kokonaisuus, jota kovakalvo eli dura mater   ympäröi kallon pohjasta häntäluun kärkeen. On mahdollista, että yksittäisen nikaman poikkeama keskilinjasta aiheuttaa vetoa kovakalvon kautta koko rankaan ja siten se voi estää symmetrian säilymisen ristiluun alueella. Myös lantioon kiinnittyvän lihaksen voimakas supistustila, kramppi, voi aiheuttaa vinouden uusimisen. Nämä tilanteet vaativat kohdistettuja hoitotoimia.