Valitse sivu

Epäsymmetria oireyhtymä eli Malalignment syndrome

Kanadalainen fysiatri Wolf Shamberger on tehnyt kattavan selvityksen aiheesta v. 2002 ilmestyneessä kirjassaan The Malalignment syndrome. (2. painos v. 2012) Nimelle ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, mutta se voitaisiin kääntää vaikka epäsymmetria oireyhtymäksi. Kirjoittaja kuvaa kuinka oireyhtymä koostuu lantiorenkaan vinosta asennosta, alaraajojen toiminnallisesta pituuserosta, selkärangan sivusuuntaisesta kaaresta eli kompensoivasta skolioosista. Hän kuvaa kuinka lantion, vartalon ja raajojen epäsymmetrinen asento johtaa epäsymmetriseen painon jakautumiseen, liikeratojen supistumiseen ja lihasten, jänteiden sekä nivelsiteiden kiristymiseen. Tämä voi johtaa monenlaisiin oireisiin. Lisäksi voi ilmetä yksittäisten nikamien kiertymiä eli fasettilukkoja. Shambergerin mukaan tätä epäsymmetriaa esiintyy n. 80 %:lla aikuisista, mutta se ei välttämättä aina aiheuta oireita. Yleisyydestään huolimatta se jää tavallisesti tunnistamatta. Schamberger kuvaa muun manuaalisen lääketieteen kirjallisuuden kanssa yhdenmukaisesti kolmea eri asymmetriaa, jotka kaikki liittyvät SI-niveleen.

1. Suoliluiden asymmetria, jossa toinen suoliluu on kiertynyt eteenpäin l. anterioorinen rotaatio kiertymä
tai suoliluu on siirtynyt ylöspäin l. upslip
2. Ristiluun kiertymä l. sakrumin torsio diagonaalisen akselin suhteen.
3. Lantiokorin toispuoleinen leventymä tai kaventuma l. inflare tai outflare,

Kirjassaan Schamberger myös kuvaa kuinka lantion epäsymmetria on korjattavissa ja symmetria palautettavissa ihmisen itsensä toimesta omaa lihasvoimaa käyttäen. Kyseessä on ns. lihasenergiatekniikka. (MET: Muscle Energy Technique).